12

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

                             "PO CO JESTEM?"

               

MISJA

                                                

Misję Stowarzyszenia "Po To Jestem" stanowi

niesienie szczęścia poprzez kontakt ze zwierzętami.

  

MOTTO

                         

Moc tkwiąca w więzi człowieka i psa jest jeszcze nieznana.

Naszym celem jest odkrywać jej potencjał codziennie od nowa.

Zobacz również 

      O pracy z psem
      O kyno/dogoterapii
      O współpracy ze Stowarzyszeniem
      Nasze artykuły
      Dane kontaktowe

Z biblioteki

Czym jest kyno/dogoterapia? Gdzie działamy? Czym się zajmujemy?

   W trakcie rozwoju Stowarzyszenia Po To Jestem, współpracowaliśmy z wieloma placówkami i specjalistami. Naszym głównym celem było podniesienie jakości świadczonych usług i wypracowanie własnego modelu pracy, odpowiadającego potrzebom i możliwościom uczestników naszych zajęć. Efektem wieloletniej pracy jest autorska metoda, którą propagujemy i od lat wprowadzamy w miejscach, gdzie pracują nasi terapeuci i nasze psy (...)

Więcej

HISTORIA

Początek Stowarzyszenia „Po To Jestem”, to spotkanie dwojga miłośników psów oraz propagatorów nowej metody terapii wykorzystującej kontakt z psem, które miało miejsce w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Znajomość wkrótce zaowocowała zebraniem grona sympatyków, a następnie powołaniem do życia pierwszego w Szczecinie Stowarzyszenia zajmującego się dogoterapią zwaną również kynoterapią.

W 2006 roku rozpoczęto szkolenie dwóch psów - Gaji, rasy Goleden Retriever, przydomek hodowlany „Morska natura” oraz Aury, rasy Labrador Retriever, przydomek hodowlany „Z Bandy Muminków”. Przeznaczeniem obu psów od pierwszych dni życia była praca z ludźmi, zostały one wyselekcjonowane spośród innych szczeniąt na podstawie szczegółowych testów.

Od czasu powstania Stowarzyszenie „Po To Jestem” ma na swoim koncie zorganizowanie wielu przedsięwzięć, które propagowały dogoterapię/kynoterapię jako metodę terapii, a przede wszystkim realizowanie motto „Po To Jestem” - beztroskie niesienie radości. Stowarzyszenie „Po To Jestem” współpracuje między innymi z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Oddział w Szczecinie, Stowarzyszeniem „Tęcza” w Szczecinie, Stowarzyszeniem „Serduszko” w Nowogardzie, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie. Ponadto, z inicjatywy Stowarzyszenia „Po To Jestem” odbył się cykl happeningów w nadmorskich miejscowościach w Polsce oraz obóz dla dzieci pod nazwą „Wakacje z psami”.

W 2011 roku rozpoczeliśmy nabór nowych członków i szkolenie zarówno przewodników, jak i ich psów.  Ci z nich, którzy pomyślnia zdadzą egzaminy, pod koniec 2012 roku rozpoczną praktyki. Stowarzyszenie prowadzi dla swoich członków seminaria szkoleniowe, które są kontunuowane na zasadach ustawicznego dokształcania się.

Obecnie Stowarzyszenie „Po To Jestem” powiększa grono swoich członków i sympatyków, szkoleni są nowi terapeuci oraz psy, które wkrótce podejdą do egzaminu na psa terapeutycznego. Stowarzyszenie "Po To Jestem" specjalizuje się w trzech głównych gałęziach dogo/kynoterapii, zgodnie z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez Delta Society oraz Assistance Dogs Europe.

  1. Wspieranie rozwoju i niesienie radości poprzez kontakt z wyszkolonym psem (AAA) - Animal Assisted Activities;
  2. Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych poprzez kontakt z wyszkolonym i certyfikowanym psem terapeutycznym (AAT) - Animal Assisted Therapy;
  3. Wspieranie procesu nauczania poprzez kontakt z psem (AAE) - Animal Assisted Education).

Stowarzyszenie prowadzi terapię poprzez spotkania indywidualne i grupowe oraz w trakcie organizowanych corocznie turnusów - obozów terapeutycznych.

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia z zakresu dogoterapii/kynoterapii i szkolenia psów głównie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, przede wszystkim w Szczecinie, Goleniowie i Nowogardzie, zapraszamy do nawiązania z nami współpracy przedstawicieli innych miejscowości naszego regionu.                                                                                                                                           

Więcej na temat podejmowanych przez Stowarzyszenie aktywności w zakładce AKTUALNOŚCI

                              

NASZ ZESPÓŁ

                                                    

PREZES STOWARZYSZENIA  

Łukasz Skryplonek

Pedagog, zoopsycholog, dogoterapeuta, nauczyciel akademicki, członek EERA (European Educational Research Association).

Członek i absolwent CASI Institute, założyciel i właściciel Centrum Kynologicznego "GAJA".

Członek komisji eksperckiej w zakresie opracowania standardów kompetencji zawodowych dla instruktorów szkolenia psów (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).


Zainteresowania - emocjonalny związek człowieka z psem w aspekcie psychoterapii i porad behawioralnych. Sport, fotografia, muzyka.

 

W Stowarzyszeniu prowadzi kursy i szkolenia, udziela porad behawioralnych.

                                  

WICEPREZES STOWARZYSZENIA

Natalia Giżewska

Socjolog i socjoterapeuta.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej.
Pracowała jako społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą, a także w prowadzeniu warsztatów dla rodziców.
 
Ukończyła kurs z podstaw dogoterapii.
 
Zainteresowania - psychologia rozwojowa oraz wpływ terapii z udziałem zwierząt na rozwój człowieka, sport, podróże.
 
W Stowarzyszeniu prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci oraz zajmuje się sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi.
         
                      

 WICEPREZES STOWARZYSZENIA

Magdalena Kępa

Pedagog specjalny i dogoterapeuta, instruktor szkolenia psów.

Wraz z suczką Cloe i Lexi prowadzi zajęcia terapeutyczne z niepełnosprawnymi dziećmi.

Przygotowuje psy do pracy w dogoterapii, a także do roli przewodników dla osób niewidomych.

W Stowarzyszeniu zajmuje się pracą z psami, szkoleniami i dogoterapią.