Biblioteczka

Jak to jest być psem? - Antropomorfizm, socjalizacja, temperament, teorie uczenia się.

Pomysł na tytuł poniższego tekstu zrodził się po przeczytaniu rozdziału z książki A. Miklosi „Dog Behaviour, Evolution and Cognition”1. Rozważając kwestię kształtowania się schematów zachowania psa oraz swoistych rytuałów, które w dużej mierze warunkują jakość interakcji z człowiekiem i innymi zwierzętami, musimy pamiętać o kilku   pojęciach: antropomorfizm socjalizacja temperament teorie uczenia się. Antropomorfizm (...) | więcej »


[Poradnik przewodnika psa] Nocne spacery z psem

  Nocny spacer z psem, zwłaszcza jeśli odbywa się w stosunkowo nowym miejscu, najlepiej lesie lub polu, dostarcza psom sporej stymulacji. Wchodząc w interakcję z psami, człowiek podświadomie narzuca swój sposób postrzegania świata. Właśnie „postrzegania”, etymologicznie wiąże się to bezpośrednio z patrzeniem, widzeniem - używaniem wzroku, jako podstawowego zmysłu interakcji z otoczeniem. Dowodem jest choćby szkolenie (...) | więcej »


Jaki pies nadaje się do terapii?

Jedno z najczęściej zadawanych nam pytań brzmi: „Jaki pies nadaje się do dogoterapii?” Rasy, które określamy mianem „psów dla dzieci”,  czy   „dla rodziny”, takie jak Labrador Retriever, czy Golden Retriever, to w rzeczywistości rasy pracujące, cechujące się między innymi szybką zdolnością uczenia się. Jednak pozostawione samym sobie, bez odpowiedniej stymulacji, stają się co najmniej bardzo uciążliwe, a coraz (...) | więcej »


Dogoterapeuta, przewodnik psa wizytującego i wolontariusz

  W naszym stowarzyszeniu przyjmujemy następujące rozróżnienie pomiędzy wolontariuszem, przewodnikiem psa wizytującego a dogoterapeutą: Wolontariusz to osoba, która jest członkiem wspierającym lub stałym stowarzyszenia, bierze aktywnie udział w jego inicjatywach i/lub bierze udział w zajęciach z psami w charakterze pomocnika, pomagając w opiece nad psem, współpracy z podopiecznymi, podając przedmioty i wspierając osobę prowadzącą (...) | więcej »


Grupowe zajęcia z psem terapeutą

Oferta skierowana głównie do przedszkoli, szkół, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacji, szpitali, hospicjów oraz innych organizacji działających na rzecz pomocy innym, których członkowie są zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem Po To Jestem.W zależności od potrzeb, zajęcia mogą być jednorazowe lub odbywać sie na zasadzie wieloletniej współpracy. Zwykle jednorazowe (...) | więcej »


Zobacz też

Informacje o stowarzyszeniu
O pracy z psem
O kyno/dogoterapii
Biblioteczka ważnych informacji
Jak zostać partnerem?
Dane kontaktowe

Z biblioteczki

Czym jest kyno/dogoterapia? Gdzie działamy? Co robimy?

    W trakcie rozwoju Stowarzyszenia Po To Jestem, współpracowaliśmy z wieloma placówkami i specjalistami. Naszym głównym celem było podniesienie jakości świadczonych usług i wypracowanie własnego modelu pracy, odpowiadającego potrzebom i możliwościom uczestników naszych zajęć. Efektem wieloletniej pracy jest autorska metoda, którą propagujemy i od lat wprowadzamy w miejscach, gdzie pracują nasi terapeuci i nasze psy. W (...)

Więcej