Przedstawiamy Uliego, przyszłego przewodnika osoby niewidomej, socjalizowanego we współpracy z Fundacją Labrador z Poznania.


Przedstawiamy Uliego, przyszłego przewodnika osoby niewidomej, socjalizowanego we współpracy z Fundacją Labrador z Poznania.