Jesteś tutaj: Biblioteka / Indywidualna terapia z psem

Indywidualna terapia z psem

Czym jest?


   Kynoterapia/dogoterapia indywidualna w wykonaniu członków Stowarzyszenia Po To Jestem, to w pełni profesjonalny proces terapeutyczny, prowadzony przez specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin. Proces ten jest prowadzony zgodnie ze standardami międzynarodowych i ogólnopolskich organizacji wyznaczających standardy terapeutycznej pracy z psem.


   Nasze zajęcia rzadko bywają jedyną formą terapii, z której korzystają nasi podopieczni, dlatego zależy nam, aby stanowiły one pewną całość z innymi formami terapii. Na przykład, dziecko z porażeniem mózgowym pracujące nad małą motoryką lewej dłoni podczas fizjoterapii, będzie pracowało w podobnym obszarze, w czasie zajęć dogoterapeutycznych, zmieni się jedynie forma zajęć, nie zapominając oczywiście o radości z obecności psa. W celu podniesienia jakości i wartości naszych zajęć stale współpracujemy z logopedami, fizjoterapeutami, psychoterapeutami, socjoterapeutami, mediatorami, psychologami, pedagogami i innymi specjalistami z różnych dziedzin, jesteśmy również otwarci na dalszą wzbogacającą współpracę.

Dla kogo jest kierowana?


   Pracowaliśmy i pracujemy z ludźmi w każdym wieku, pomagając przy zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych, poznawczych oraz niepełnosprawnościach ruchowych różnego stopnia, między innymi: trudności w nauce i koncentracji, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania (Autorski Program Socjoterapii z Udziałem Psa), szczególnie dla dzieci i młodzieży wycofanej, mającej problemy z adekwatną samooceną z problemami w zakresie komunikacji interpersonalnej i relacjami w grupie, na przykład mutyzm wybiórczy lub Zespół Aspergera.

Nasze zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, w pełni skoordynowane z dotychczasowymi formami wsparcia. Ponadto, jasno formułujemy cele pracy i regularnie sprawdzamy jej efektywność.

   Dla wszystkich, którzy wyrażą chęć i potrzebę. Warunkiem jest brak alergii, pozytywna opinia lekarska oraz pozytywna opinia po konsultacjach z naszym specjalistą od relacji człowieka ze zwierzęciem, tzw. behawiorystą, zwanym również zoopsychologiem. 
Dzieci i dorośli z kynofobią (lękiem przed psami) nie są dyskwalifikowani, zazwyczaj przedłuża się jedynie proces adaptacji z psem, mamy spore doświadczenie w przełamywaniu barier międzygatunkowych.

Gdzie jest realizowana?


   Współpracujemy z kilkoma placówkami na terenie Zachodniopomorskiego, w których prowadzimy nasze zajęcia, na życzenie dojeżdżamy również do domów prywatnych i jeśli spełniają one warunki prowadzenia zajęć, to nasi terapeuci i psy nie mają nic przeciwko takiej formie pracy.

Czy jest bezpieczna?


   Nasze psy są pod stałą opieką weterynaryjną, na prośbę przedstawiamy aktualne zaświadczenia weterynaryjne o zdolności psów do pracy z ludźmi. Ponadto, bardzo wysoki poziom wyszkolenia psów i stała kontrola ich zachowania pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo nieprzewidzianych zachowań ze strony zwierząt.


Jeśli są Państwo zainteresowani tą formą terapii, prosimy o kontakt.