Jesteś tutaj: Biblioteka / Czym jest kyno/dogoterapia? Gdzie działamy? Co robimy?

Czym jest kyno/dogoterapia? Gdzie działamy? Co robimy?

   Dogoterapia, czy kynoterapia to nazwy, którymi przyjęło się w Polsce określać pracę człowieka z wyszkolonym psem w kontakcie z drugim człowiekiem, bądź grupą ludzi. Najogólniej rzecz biorąc jest to forma wspierania profesjonalnej terapii dzięki udziałowi psów.

   Oto jak definiuje kynoterapię Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne:
      
"Kynoterapia jest to standaryzowana przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies". Źródło: http://www.kynoterapia.eu/standardy.html 
  
A tak dogoterapię określa Polski Związek Dogoterapii:
      
"Dogoterapia, to[...] metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie". Źródło: http://www.pzd.free.ngo.pl/statut.html
  
Obie instytucje odwołują się do opracowań i doświadczeń Delta Society, jednej z pierwszych organizacji, które podjęły się unifikacji i wypracowania standardów pracy z psem.

    W rzeczywistości, to co w Polsce nazywamy dogoterapią, czy kynoterapią, ma bardzo szeroki zakres semantyczny i mianem rzeczywistej terapii określić można jedynie część czynności wykonywanych w ramach tak zwanej kynoterapii/dogoterapii. Ze względu na popularność obu terminów nie ma potrzeby formułować nowego nazewnictwa, należy jednak zaznaczyć niedoskonałości tej terminologii.

    Kierując się zasadą „Lepiej łączyć niż dzielić”, władze Stowarzyszenia Po To Jestem postanowiły, iż zarówno w publikacjach jak i w Internecie oba terminy będą używane zamiennie. Odwołując się zaś do definicji, uznano, iż tworzenie nowej mogłoby wprowadzić zbędną konfuzję. Dalece korzystniejsze wydaje się uznanie obu powyższych definicji za uzupełniające się.

WSPÓŁPRACA

  W trakcie rozwoju Stowarzyszenia Po To Jestem, współpracowaliśmy z wieloma placówkami i specjalistami. Naszym głównym celem było podniesienie jakości świadczonych usług i wypracowanie własnego modelu pracy, odpowiadającego potrzebom i możliwościom uczestników naszych zajęć.
   Efektem wieloletniej pracy jest autorska metoda, którą propagujemy i od lat wprowadzamy w miejscach, gdzie pracują nasi terapeuci i nasze psy. W przeciwieństwie do powszechnej wizji dogoterapii, jako metody opierającej się głównie na głaskaniu, karmieniu i zabawy z psem, nasza wizja wymaga od uczestników zajęć, jak i psów o wiele więcej.
   We współpracy z placówkami oświatowymi szerzymy wiedzę na temat potrzeb i zachowania psów oraz jak nie prowokować sytuacji niepożądanych i jak się zachować, kiedy wystąpią. Kształtujemy umiejętności obrony przed agresywnymi psami w formie praktycznej zabawy.
     
   Jak się okazuje, klasyczny „żółwik”, nie do końca jest najbezpieczniejszą postawą w przypadku ataku psa. Tutaj więcej na ten temat - artykuł
       
   Główną dziedziną naszej działalności jest uczenie dzieci i dorosłych pracy z psami. Proste komendy, jak „usiadź”, czy „połóż się”, wymagają skupienia uwagi na obiekcie, utrzymania kontaktu wzrokowego i wydania konkretnego polecenia oraz nagrodzenia go w określony sposób. Ale to dopiero początek!
   Zaczynając od tych prostych poleceń, nasi podopieczni, w swoim czasie opanowują coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia, łącznie z prowadzeniem psa na smyczy przez slalom i tory przeszkód, skomplikowane gry wymagające logicznego myślenia, refleksu i długotrwałego utrzymania uwagi i inne zaawansowane ćwiczenia, o których większość posiadaczy psów nie może nawet pomarzyć.
   Kiedy uczestnicy prezentują swoje umiejętności przed oczarowanymi rodzicami i kadrą z Ośrodków, w których na co dzień uczą się życia, satysfakcja i wzruszenie są ogromne.

 

Z dumą informujemy, iż aktualnie na stałe świadczymy nasze usługi na rzecz:

Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom „RAZEM”
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach

Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie  „Bajkowy Zakątek"

Niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pyrzycach

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w PROFIMED w Goleniowie

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Gudowie

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przybiernowie

Chcemy i możemy więcej, zapraszamy do kontaktu!
Z chęcią przyjedziemy na zajęcia pokazowe.