Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie
“Po To Jestem”

Początek Stowarzyszenia „Po To Jestem”, to spotkanie dwojga miłośników psów oraz propagatorów nowej metody terapii wykorzystującej kontakt z psem, które miało miejsce w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Znajomość wkrótce zaowocowała zebraniem grona sympatyków, a następnie powołaniem do życia pierwszego w Szczecinie Stowarzyszenia zajmującego się dogoterapią zwaną również kynoterapią.

W 2006 roku rozpoczęto szkolenie dwóch psów – Gai, rasy Golden Retriever, przydomek hodowlany „Morska natura” oraz Aury, rasy Labrador Retriever, przydomek hodowlany „Z Bandy Muminków”. Przeznaczeniem obu psów od pierwszych dni życia była praca z ludźmi, zostały one wyselekcjonowane spośród innych szczeniąt na podstawie szczegółowych testów.

Od czasu powstania Stowarzyszenie „Po To Jestem” ma na swoim koncie zorganizowanie wielu przedsięwzięć, które propagowały dogoterapię/kynoterapię jako metodę terapii, a przede wszystkim realizowanie motto „Po To Jestem” – beztroskie niesienie radości. Stowarzyszenie „Po To Jestem” współpracuje między innymi z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Oddział w Szczecinie, Stowarzyszeniem „Tęcza” w Szczecinie, Stowarzyszeniem „Serduszko” w Nowogardzie, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie. Ponadto, z inicjatywy Stowarzyszenia „Po To Jestem” odbył się cykl happeningów w nadmorskich miejscowościach w Polsce oraz obóz dla dzieci pod nazwą „Wakacje z psami”.

W 2011 roku rozpoczeliśmy nabór nowych członków i szkolenie zarówno przewodników, jak i ich psów. Ci z nich, którzy pomyślnia zdadzą egzaminy, pod koniec 2012 roku rozpoczną praktyki. Stowarzyszenie prowadzi dla swoich członków seminaria szkoleniowe, które są kontunuowane na zasadach ustawicznego dokształcania się.

Jak działamy?

Obecnie Stowarzyszenie „Po To Jestem” powiększa grono swoich członków i sympatyków, szkoleni są nowi terapeuci oraz psy, które wkrótce podejdą do egzaminu na psa terapeutycznego. Stowarzyszenie “Po To Jestem” specjalizuje się w trzech głównych gałęziach dogo/kynoterapii, zgodnie z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez Delta Society oraz Assistance Dogs Europe:

  • Wspieranie rozwoju i niesienie radości poprzez kontakt z wyszkolonym psem (AAA) – Animal Assisted Activities;
  • Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych poprzez kontakt z wyszkolonym i certyfikowanym psem terapeutycznym (AAT) – Animal Assisted Therapy;
  • Wspieranie procesu nauczania poprzez kontakt z psem (AAE) – Animal Assisted Education).

WSPÓŁPRACUJEMY

dogcessories