Stowarzyszenie “Po to Jestem” od niemal 15 lat prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne
udoskonalając autorską metodę pracy.

O NASZEJ METODZIE

Ćwiczenia z psami wymagają nabycia określonych kompetencji – umiejętności skupienia i utrzymania uwagi, zapamiętania kolejności poleceń i wzmocnień, a także zrozumienia podstaw komunikacji człowieka z psem oraz psa z człowiekiem.

Na podstawie lat doświadczeń w pracy z psami i osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, zauważyliśmy, że umiejętności nabywane podczas naszych ćwiczeń przekładają się na poprawę funkcjonowania uczestników zajęć w sferze komunikacji z ludźmi. Postanowiliśmy więc opracować zestaw ćwiczeń podzielonych na moduły tworząc spójny program, który obecnie znajduje się w fazie testów i badań. Wierzymy, że dzięki współpracy z Fundacją Royal Canin, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, wkrótce będziemy mogli szkolić nowych terapeutów oraz dzielić się naszymi osiągnięciami z innymi instytucjami na całym świecie.

ETAP 1: PODSTAWY

Wprowadzenie w podstawy pracy z psem oraz ćwiczenie podstawowych umiejętności.

1ka

ETAP 2: SZTUKA NAGRADZANIA

Ćwiczenie skutecznego nagradzania oraz zasady braku nagrody w przypadku niepoprawnego wykonania polecenia.

2ka

ETAP 1: PODSTAWY

Wprowadzenie w podstawy pracy z psem oraz ćwiczenie podstawowych umiejętności.

1ka

ETAP 2: SZTUKA NAGRADZANIA

Ćwiczenie skutecznego nagradzania oraz zasady braku nagrody w przypadku niepoprawnego wykonania polecenia.

2ka

ETAP 3: KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ

Kształtowanie bardziej kompleksowych umiejętności u psa i złożonych poleceń. Ćwiczymy zdolność utrzymania uwagi uczestnika na zadaniu oraz na obiekcie (w tym przypadku na psie :))

3ka

ETAP 4: BUDOWANIE I ROZWIJANIE WIĘZI

Zarówno pies jak i uczestnik są stawiani w sytuacjach w których nie mogą sobie poradzić bez wzajemnej pomocy. Ćwiczenie pozwala na zrozumienie perspektywy drugiej istoty oraz korzyści jakie płyną ze współpracy.

4ka

ETAP 3: KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ

Kształtowanie bardziej kompleksowych umiejętności u psa i złożonych poleceń. Ćwiczymy zdolność utrzymania uwagi uczestnika na zadaniu oraz na obiekcie (w tym przypadku na psie :))

3ka

ETAP 4: BUDOWANIE I ROZWIJANIE WIĘZI

Zarówno pies jak i uczestnik są stawiani w sytuacjach w których nie mogą sobie poradzić bez wzajemnej pomocy. Ćwiczenie pozwala na zrozumienie perspektywy drugiej istoty oraz korzyści jakie płyną ze współpracy.

4ka

ETAP 5: ZŁOŻONE POLECENIA

Ćwiczenie zlożonych poleceń z psem.

5tka

ETAP 6: PREZENTACJA

Prezentacja umiejętności w sytuacji ekspozycji społecznej

6tka

ETAP 5: ZŁOŻONE POLECENIA

Ćwiczenie zlożonych poleceń z psem.

5tka

ETAP 6: PREZENTACJA

Prezentacja umiejętności w sytuacji ekspozycji społecznej

6tka

OGRÓD
SENSORYCZNY

Najnowsze badania wskazują, że umiejętności nabyte w pomieszczeniach pozbawionych bodźców zewnętrznych są mniej trwałe niż nabywane w otoczeniu większej ilości czynników rozpraszających. A zatem, nabycie umiejętności na zewnątrz, w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach daje o wiele większą szansę na ich utrwalenie.

CELE NAUKOWE
NA 1. ETAP PROJEKTU

Plan zajęć dostosowany do różnych grup wiekowych

Optymalny czas trwania zajęć

Ocena roli i typu materiałów graficznych na początkowym etapie terapii

fap cliche

Weryfikacja hipotezy o korzyści pracy z różnymi psami

Zapraszamy do składania zgłoszeń!