Stowarzyszenie “Po to Jestem” od niemal 15 lat prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne
z wykorzystaniem autorskich metod.

Początki

Od 2008 roku, ze wsparciem Fundacji Royal Canin, opracowujemy szczegóły naszego autorskiego programu nauczania, obecnie pracując z większą grupą uczestników i zbierając niezwykle cenne dane.

2021

Od 2021 roku oficjalnie wdrażamy wypracowaną metodę nauczania w życie. W tych działaniach wspiera nas Fundacja Royal Canin oraz Zachodniopomorski Instytut Technologiczny.

ZAŁOŻENIA
PROGRAMU

Projekt zakłada rok intensywnej pracy z Uczestnikiem Treningu. Zebrane wówczas wartościowe dane, będą stanowiły cenny materiał do dalszych badań dla instytucji naukowych.

Kluczowym elementem naszej metody jest rola Uczestnika podczas prowadzonych zajęć. Ma on możliwość stać się podmiotem a nie przedmiotem terapii, który aby skutecznie wypełnić zadanie – nauczyć psa określonych zachowań – musi przyjąć jego perspektywę. 

RAMOWY
PROGRAM

W miarę osiąganych postępów, zadania Uczestnika Treningu stają się stopniowo bardziej złożone i angażują go do dalszej pracy z psim terapeutą. Dodatkowo, Uczestnik buduje z czworonogiem więź, dzięki której każdy osiągnięty sukces cieszy Uczestnika jeszcze bardziej, bo jest efektem pracy zespołowej.

ETAP 1: PODSTAWY

Wprowadzamy Uczestnika w nową metodę nauczania, jednocześnie wypracowując indywidualny tok terapii, właściwy dla jego stopnia autyzmu.  Zajęcia prowadzimy korzystając z piktogramów oraz zdjęć psów, w zależności od sytuacji.

1ka

ETAP 2: SZTUKA NAGRADZANIA

Rozpoczynamy zajęcia z udziałem psa, przedstawiając Uczestnikowi zasady targetowania oraz nagradzania zwierzęcia. Uczestnik zaczyna pojmować jakie są zasady uczenia się przez czworonoga i na czym polega tzw. odroczenie przyjemności. 

2ka

ETAP 1: PODSTAWY

Wprowadzamy Uczestnika w nową metodę nauczania, jednocześnie wypracowując indywidualny tok terapii, właściwy dla jego stopnia autyzmu.  Zajęcia prowadzimy korzystając z piktogramów oraz zdjęć psów, w zależności od sytuacji.

1ka

ETAP 2: SZTUKA NAGRADZANIA

Rozpoczynamy zajęcia z udziałem psa, przedstawiając Uczestnikowi zasady targetowania oraz nagradzania zwierzęcia. Uczestnik zaczyna pojmować jakie są zasady uczenia się przez czworonoga i na czym polega tzw. odroczenie przyjemności. 

2ka

ETAP 3: KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ

Uczestnik na podstawie umiejętności nabytych w poprzednim etapie uczy się wydawać psu proste komendy. Jest świadom, że on jest podmiotem w terapii i to on ucząc psa komend sam nabywa cenne umiejętności interpersonalne. 

3ka

ETAP 4: SZTUKA SAMOKONTROLI

Na tym etapie ćwiczenie nagradzania urozmaicamy o dodatkowe zmienne – czas odległość. Pomaga w tym komenda “zostań”, dzięki której Uczestnik jest w stanie ocenić ciąg przyczynowo-skutkowy i co należy zrobić, żeby właściwie wykonać zadanie. Uczestnik ma szansę zrozumieć sposób uczenia się poprzez uczenie zwierzęcia.

4ka

ETAP 3: KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ

Uczestnik na podstawie umiejętności nabytych w poprzednim etapie uczy się wydawać psu proste komendy. Jest świadom, że on jest podmiotem w terapii i to on ucząc psa komend sam nabywa cenne umiejętności interpersonalne. 

3ka

ETAP 4: SZTUKA SAMOKONTROLI

Na tym etapie ćwiczenie nagradzania urozmaicamy o dodatkowe zmienne – czas odległość. Pomaga w tym komenda “zostań”, dzięki której Uczestnik jest w stanie ocenić ciąg przyczynowo-skutkowy i co należy zrobić, żeby właściwie wykonać zadanie. Uczestnik ma szansę zrozumieć sposób uczenia się poprzez uczenie zwierzęcia.

4ka

ETAP 5: WIĘŹ I ŁAŃCUCH ZACHOWAŃ

Na tym etapie powoli wprowadzamy Uczestnika w tzw. łańcuch zachowań – włączamy kolejne zadania, stymulujemy jego zdolność skupienia i utrzymania uwagi na zadaniu jak i na obiekcie – psie. Uczestnik kontroluje swoje zachowanie oraz zachowanie psa-terapeuty.

5tka

ETAP 6: PREZENTACJA

Na ostatnim etapie nasz Uczestnik już sam potrafi pokazać jak należy pracować z psem i jest w stanie – na miarę swoich indywidualnych możliwości – zaprezentować nabyte umiejętności przed skromną publicznością.

6tka

ETAP 5: WIĘŹ I ŁAŃCUCH ZACHOWAŃ

Na tym etapie powoli wprowadzamy Uczestnika w tzw. łańcuch zachowań – włączamy kolejne zadania, stymulujemy jego zdolność skupienia i utrzymania uwagi na zadaniu jak i na obiekcie – psie. Uczestnik kontroluje swoje zachowanie oraz zachowanie psa-terapeuty.

5tka

ETAP 6: PREZENTACJA

Na ostatnim etapie nasz Uczestnik już sam potrafi pokazać jak należy pracować z psem i jest w stanie – na miarę swoich indywidualnych możliwości – zaprezentować nabyte umiejętności przed skromną publicznością.

6tka

fap cliche

Poprawa zdolności interpersonalnych

fap cliche

Zrozumienie perspektywy drugiego obiektu – w tym przypadku psa

REZULTATY
I WYZWANIA

fap cliche

Optymalny czas zajęć

fap cliche

Plan zajęć dostosowany do różnych grup wiekowych

fap cliche

Ocena roli piktogramów i zdjęć na początkowym etapie terapii

fap cliche

Praca jednego Uczestnika z różnymi psami oraz praca ze szczeniętami – porównanie efektywności

OGRÓD
SENSORYCZNY

Najnowsze badania wskazują, że umiejętności nabyte w pomieszczeniach pozbawionych bodźców zewnętrznych są mniej trwałe niż nabywane w otoczeniu większej ilości czynników rozpraszających. A zatem, nabycie umiejętności na zewnątrz, w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach daje o wiele większą szansę na ich utrwalenie.